تغییر باورهای محدود کننده به روش شوشین

در ذن بودیسم یک مفهومی وجود دارد به نام شوشین. که معنایش ذهن نوآموز است.  شوشین به این موضوع می پردازد که تفکرات از قبل شکل گرفته شده در ذهنتان را رها کنید و در زمان مطالعه ی یک موضوع ذهنتان کاملا باز باشد.وقتی شما یک نو آموز هستید، ذهنتان خالی و پذیرا است. درست مثل یک بچه که چیزی را برای اولین بار کشف می کند، می خواهید که تمام اطلاعات را یاد بگیرید. با این حال، هرچه بیشتر رشد می کنید و تخصص پیدا میکند، ذهنتان بسته می شود. با خودتان فکر می کنید: «خب بلدم چطور این کارو بکنم دیگه » و نسبت به اطلاعات جدید کمتر پذیرا می شوید.در امر متخصص شدن یک خطری  وجود دارد. چشمانمان را به تمام اطلاعاتی که در تناقض با دانسته های قبلیمان باشند می بندیم و نسبت به اطلاعاتی که دانسته های قبلیمان را تایید می کنند بسیار اشتیاق داریم.

لطفا ایمیلتون رو وارد کنید
دانلود فایل