باورها

دسته‌ی باورها مربوطه به هر چیزی که به ذهن و باور ربط داشته باشه.

یعنی به اتاق فرمان زندگی!

ما با باورهامون زندگیمون رو میسازیم، و اینجا یاد میگیرین که چطور دستهای پنهانی که زندگیمون رو کنترل میکنن رو بشناسیم و چطور تغییرشون بدیم و چطور خودمون کنترل مستقیم زندگیمون رو به عهده بگیریم!

 

لطفا ایمیلتون رو وارد کنید
دانلود فایل