نوشته‌ها

تحریک بیوفیلد

یک تکنولوژی منحصر به فرد برای تحریک مغز و سلول‌های مغزی : تحریک بیوفیلد

/
یک تکنولوژی منحصر به فرد : تحریک بایوفیلد   در جلسات قبل در مورد امواج مغزی و حال…
تحریک امواج مغزی

چرا موزیک بینورال کار نمیکند؟

/
صدا چیست؟ و چرا موزیک بینورال کار نمیکند؟   ی…
سریال هزارسرو

تحریک سلول های مغزی

/
تکنولوژی جدید تحریک سلول های مغزی   یکی از راه های تحریک سلول های مغزی …