🌲

وارد شدن به جلسه بسیار ساده‌ست و ۲ قدم داره!

قدم اول: لطفا 👈 این صفحه رو ببینین. (👈 آموزش ورود به جلسه)

قدم دوم: ۵ دقیقه قبل از زمان برگزاری جلسه، روی لینک اختصاصی ورود به وبینار بزنین و وارد بشین. لینک اختصاصی: 👈 اینجا را لمس (کلیک) کنید. 👉

 

✅ زمان جلسه ۹۰ دقیقه می‌باشد.

✅ لطفا چند دقیقه زودتر وارد جلسه شوید تا راس ساعت ۲۱:۰۰ جلسه رو شروع کنیم.

✅ در صورتی که نتونید تو جلسه حاضر باشید، نگران نباشین! فیلم جلسه ضبط میشه و تا ۴۸ ساعت آینده در اختیارتون قرار میگیره!