نوشته‌ها

انگیزه دادن به خودمون

انقدر به خودتون سخت نگیرین!

/
اغلب ما برای انجام دادن کارهامون و انگیزه دادن به خودمون، از ر…
داشتن تعادل

۷ کار که تعادل را به زندگی شما باز می‌گرداند

/
بهترین حالت زندگی زمانی ست که بتوانیم میان انجام دادن کارها و احساس …