نوشته‌ها

انجام دادن کارها

چطور کاری که باید بکنیم رو انجام بدیم

/
اگه هدفی طرحی ایده ای برنامه ای چیزی دارین و میخواین بهش برسین، …
انگیزه دادن به خودمون

انقدر به خودتون سخت نگیرین!

/
اغلب ما برای انجام دادن کارهامون و انگیزه دادن به خودمون، از ر…
تصمیم گیری

۵ اشتباه رایج در تصمیم گیری

/
  ۵ اشتباه رایج ذهن که شما را از گرفتن تصمیم‌های د…
داشتن تعادل

۷ کار که تعادل را به زندگی شما باز می‌گرداند

/
بهترین حالت زندگی زمانی ست که بتوانیم میان انجام دادن کارها و احساس …