نوشته‌ها

داشتن تعادل

۷ کار که تعادل را به زندگی شما باز می‌گرداند

بهترین حالت زندگی زمانی ست که بتوانیم میان انجام دادن کارها و احساس یکی بودن با جهان هستی یک تعادل برقرار کنیم.

در دنیای امروزی پرداختن به مسائلی بجز مسائل مادی بسیار سخت شده است. بنابراین بسیار ضروری ست که با انجام کارهایی کوچک زندگیمان را غنی تر کرده و تعادل را به زندگی هایمان بازگردانیم.

 

در این برنامه‌ی کوتاه در مورد ۷ کار ساده که برای زندگی شما عالی هستند صحبت کرده ام. 

شما با انجام دادن این ۷ کار‌ قدم بزرگی در جهت تعادل زندگی خویش برداشته و روز به روز از نتایج فوق العاده‌ی آنها بهرمند خواهید شد.

 به محض انجام دادن هر کدام از این ۷ گام تحولاتی بزرگ و آنی را در شیوه زندگی و حال روزانه تان تجربه خواهید کرد.