نوشته‌ها

امواج مغزی

امواج مغزی

قسمت اول سریال امواج مغزی


 

در این قسمت سریال هزارسرو بررسی می‌کنیم که امواج مغزی چه هستند، چه تاثیراتی دارند و چگونه اندازه گیری می‌شوند.

روش کار دستگاه EEG را یاد می‌گیریم و بخشی از تکنولوژی جدید تحریک مغزی را مرور می‌کنیم.