خودآگاهی 

در این قسمت از رادیو در مورد این موضوع صحبت کردم که چطور میتونیم کمتر دچار خودفریبی بشیم و برعکس خودآگاهی بیشتری کسب کنیم.

خودآگاهی

برای این منظور چند تکنیک ساده معرفی کردم که با انجام اونها در زمان کوتاهی متوجه تغییرات چشمگیری خواهید شد.